صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران در زمان هخمنشیان آریوبرزن بود که در زمان حمله اسکندر مقدونی به ایران از سرزمین خود با شجاعت دفاع کرد .
با کتاب شب این هفته رادیو تهران با صدای استاد بهروز رضوی آریو برزن را به خوبی خواهیم شناخت.

هر شب از ساعت 23.30 دقیقه
کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران