صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خلاصه میگوییم در این برنامه میزبان هنر ایران در استودیو رادیو تهران هستیم.
استاد علی شیرازی هنرمندی که تمام قد هنر و عشق و ظرافت است واین بار این هنرمند شایسته تمام قد ما را خوانا و خوش خط نوشتند و یادگاری بر دل رادیو تهران زدند.

شما همراهان میتوانید شنونده برنامه تمام قد باشید
هر هفته جمعه ها ساعت 22.