صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هادی (ع) است و صداقت صادق (ع) در جان دارد،

نجابت کاظم (ع) بر چهره،

تبسّم رضا (ع) بر لب،

و سخاوت محمد (ع) در دست!

دستی که برای همیشه حبل المتین مسکینان خواهد شد.

میلاد امام بزرگوار علی النقی مبارک

زیارتنامه حضرت امام هادی(ع) توسط فرهمند