صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از رادیو تهران بپرسید برنامه ای تعاملی می باشد که مخاطبان می توانند مسائل و موارد خود را با کارشناسان مطرح کنند و پاسخ بگیرند.
با این برنامه هر روز ساعت 17,30 با ما همراه باشید.