صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

این هفته به بازخوانی رمان "امریکایی" اثر نویسنده به نام "هاواردفاست" را با صدای بهروز رضوی تقدیم علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی میکنیم.

هرشب ساعت 23,30 دقیقه کتاب شب را بشنویید.

محمد باقر رضایی : تلخیص و تنظیم رادیویی
رضا قربانی : تهیه کننده
و با صدای استاد بهروز رضوی

کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران