صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گزارش اختصاصی از صحن حضرت زهرا در نجف اشرف با جناب "مهندس حامد امیری " مدیر پروژه صحن حضرت زهرا (س) توسط اسماعیل براری گزارشگر اعزامی رادیو تهران.