صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

استعمار مجازی در وضعیت فعلی، یکی از اصلی ترین ابزارهای اسارت از راه دور و مغلوب شدن در برابر دشمن است.

به عبارت دیگر همین تحت کنترل داشتن درگاه های مهم فضای مجازی، تولید محتوای هدف دار و ترویج فرهنگ آمریکایی نقش آمریکا را در فرآیند جهانی شدن به حدی می‌رساند که این فرآیند را آمریکایی شدن و نه جهانی شدن بدانیم.