صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این دشت بلا صد یادگار از دلبرم پیداست

به روی سینه ی تو قبر پاک اصغرم پیداست

نمی دانی چه بگذشته به من در این چهل منزل

مپرس از من جواب تو زخاکِ معجرم پیداست

اگر بر پیکر پاکت هزاران زخم دیدم من

زجا بر خیز و بین ٬ صدها نشان بر پیکرم پید