صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

قدمت ورزش باستانی زورخانه ای به سه هزار سال قبل برمیگرده ،این ورزش فقط بر پایه قدرت بدنی نیست. بلکه پهلوانی بیشتر بر خصوصیات نیک اخلاقی محک میخوره و پهلوان به کسی گفته میشه که هم قدرت بدنی و هم در اخلاق به درجه بالایی برسد.