صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

با جوان 28 ساله ای هم قدم میشویم که تجربه سیگار کشیدن را از کودکی شروع کرد تا به کارتن خوابی رسید و حالا روزهای رهایی و پاکی...