صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسب روز دریانوری مهمان ویژه رادیو تهران بودند که شما را به شنیدن این گفتگو دعوت میکنیم.