صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه نمایشی به و ضعیت محصلین تو خونه میپردازیم.
به نظر شما شب امتحان برای بچه ها چه کارهایی لازمه انجام بدیم و ایده آل ترین شیوه چیست؟