صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خدایا به من قوتی عنایت کن تا بتوانم ماه رمضان خوب دعا بکنم. چرا که قوه روحانی با قوه بدنی متفاوت می باشد.