صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

کسی که زیاد استغفار کند؛ از غم و غصه رها می شود، از بلایای طبیعی در امان خواهد ماند، از گرفتاری ها نجات پیدا می کند و رزق و روزی نصیبش می شود.