صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عبادت و بندگی آدمی را عزیز و گناه انسان را خوار می سازد.