صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اگر بخواهیم که مورد رحمت خداوند قرار بگیریم باید زیر دستانمان رحم کنیم.