صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خدایا کاری کن که به سمت نیکی و کمک به خلق گام برداریم.