صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اگر طالب بهشت هستید باید کارهای بهشتی انجام دهید، به کم دنیا راضی باشید و در خلوت گناه نکنید.