صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خدایا توفیقی را نصیبم کن که موجب خشنودی ات از من گردد.