صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اگر بخواهیم که از روزه ماه رمضان استفاده بکنیم باید از گناه دوری کنیم.