صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خدایا به تو پناه می برم از کارهایی که تو را ناراحت می کند.