صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search


بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ، واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ، وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل، یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.

خدایا بهره‌ام را در این ماه از مستحبات فراوان کن، و مرا با تحقق درخواستها اکرام فرما، و از میان وسایل وسیله‌ام را به سویت نزدیک کن، ای که پافشاری اصرار ورزان مشغولش نسازد.