صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روایت گذری درتهران در لایه های فرهنگ و تاریخ این بار به محله دولاب تهران اشاره دارد . محله ای که در قدیم از آبهای سیلاب دره ، شاه آباد یا دارآباد و آب بهاره پس
قلعه سیراب می شده است .