صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در برنامه ی چراغ ، شنونده ی گفتگوی تلفنی کارشناس برنامه با آقای حسن علیشیری ، رئیس اداره رصد خانه شهری تهران ، خواهیم بود.

باتوجه به اهمیت این اداره اما اسمی از آن در سطح شهر به گوش مردم و حتی برخی مدیران نخورده است.
باید عملکرد بهتری را از این اداره شاهد باشیم.
در این سازمان ، اطلاعات شهری در اختیار مدیران قرار می گیرد.
مخاطب این سازمان گاهی یک مدیر است و گاهی یک شهروند.
همواره شنونده ی ما باشید از رادیو تهران...