صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در اوج قله های موفقیت سرزمینمان ایران دربرنامه بر بلندای همت این بار میزبان آقای ابوالفضل محمدی قدیم مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه شرکتهای همگامان هستیم و گفتگوی آقای آرش سروری گوینده برنامه را با ایشان می شنویم .