صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اینجا حسینیه رادیو تهران است ، جایی که شنوندگان هم نوا با هم در سوگ امام حسین (ع) و یاران با وفایش صدای حسین حسین سر می دهند . این برنامه هر روز ساعت 16 از رادیو تهران پخش می شود .