صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اینجا حسینیه رادیوتهران است جایی که در آن شنوندگان هم نوا با هم در سوگ امام حسین (ع) و یاران باوفایشان صدای حسین حسین سر می دهند . این برنامه هر روز ساعت 16 از رادیو تهران پخش می شود .