صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه خانم دکتر رسولی متخصص شنوایی و سمعک هستند که به پرسش های شما درباره مشکلات شنوایی و سمعک پاسخ می دهند .