صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای دکتر روشن طلب دندانپزشک هستند که به پرسش های شما دررابطه با مشکلات دهان و دندان پاسخ می دهند .