صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search


برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای مازیار قاسمی هستند که به پرسش های حقوقی شما پاسخ می دهند .