صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه شنونده ی گفتگوی زنده با سردار هادی شیرزاد، رئیس محترم پلیس بین المللی ناجا ، خواهیم بود...

پلیس اینتر پل ، نقش مهمی در برقراری امنیت بین الملل دارد.
ایران یکی از قدیمی ترین عضو های اینتر پل است.
مهم ترین وظیفه ی پلیس بین المللی ناجا ، پیشگیری از جرایم است.
پرداخت حق عضویت، عامل عضو نبودن خیلی از کشور ها ، در این سازمان است.
همواره شنونده ی ما باشید از رادیو تهران...