صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شاید خیلی از ما با افرادی برخورد داشتیم که یک دفعه حمله قلبی بهشون دست داده واقعا تو این شرایط چکار باید کرد ، دراین برنامه تهران کلینیک آقای محسن لعل حسن زاده کارشناس آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور احیای قلب ریوی را آموزش می دهند .