صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه خانم دکتر میترا ابراهیمی روانشناس کودک هستند که به برخی از پرسش های شمادرباره پرخاشگری کودکان پاسخ می دهند .