صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه گذری در تهران امروز به معرفی محله تهرانپارس که نخستین مالک این اراضی حاج محمد خان بسطامی معروف به حاجب الوله می باشد و همچنین معرفی عمارت ارباب هرمز که اکنون جایگاه موزه گرافیک ایران و در محوطه پارک پلیس واقع شده است ، می پردازد .