صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه گزارش زهرا افشار نژاد را خواهید شنید درباره رعایت حقوق شهروندی و مواردی که ممکن است افراد متأسفانه رعایت نکنند مانند سوار و پیاده شدن ، کارت بلیط ، ریختن زباله و...