صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی ویژه برنامه پارک شهر با آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بودجه سال 98، قیمت بنزین و همچنین افزایش قدرت خرید مردم که به گفته ایشان یکی از الویتهای مهم مجلس همین موضوع می باشد را بشنوید .