صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با مهندس مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استان ها درباره ثبات مدیریت شهرداری تهران و همچنین الویت های شهری تهران و موضوع حمل و نقل عمومی و... این گفتگو را با اجرای هاشمی خواهید شنید .