صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای دکتر کتابی متخصص طب سنتی هستند که به برخی از پرسش های شما پاسخ و توضیحاتی درباره حجامت ارائه می دهند .