صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درباره طرح تحول سلامت را بااجرای سید حسین حسینی بشنوید .