صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای دکتر سعید قزوینیان متخصص مغز و اعصاب هستند که درباره برخی از بیماریهای مغز و اعصاب توضیحاتی را ارائه می دهند .