صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با دکتر حریرچی سخنگوی محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره افزایش قیمت دارو رابا اجرای سید حسین حسینی بشنوید .