صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با دادستان محترم تهران دکتر جعفری دولت آبادی در خصوص معارفه رئیس جدید قوه قضائیه و برخی دیگر پرونده های قضایی مانند ،خرید و فروش ارز ،پتروشیمی ، آقای خاوری و.... با اجرای سید حسین حسینی بشنوید .