صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای دکتر حسین خدمت متخصص گوارش و کبد هستند که به برخی از پرسش های شما درباره کبد چرب پاسخ می دهند .