صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه آقای عالم نژاد به معرفی خیابان سی تیر و مکانهای که دراین خیابان هستند مانند آتشگاه آدوران ، موزه مردم شناسی ارامنه ، باغ سفارت روسیه و.... می پردازند .