صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده پارک شهر با دکتر حاجی بابایی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص توضیحات تکمیلی حقوق کارمندان و بازنشستگان که به چه صورت افزایش خواهد داشت را بشنوید .