صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search


گفتگوی زنده پارک شهر با آقای ابوترابی سخنگوی محترم ثبت احوال در خصوص اعتبار کارت ملی قدیمی و تولید داخلی کارت ملی هوشمند را بشنوید .