صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در اوج قله های موفقیت سرزمینمان ایران در برنامه بر بلندای همت میزبان آقای رضا حقی (کارآفرین در حوزه فرهنگی، پرورش نخبگان و رئیس هیئت مدیره مجموعه رویش اندیشمند فردا) هستیم این برنامه را با اجرای وحید رونقی بشنوید.

کاری از گروه رویدادهای تهران