صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این بخش از برنامه تهران کلینیک آقای دکتر محمد کاظم زاده روانشناس درباره کنترل افکار آزاردهنده و تکنیک تداعی آزاد برای داشتن حال خوب همراه ما و شما خواهند بودند.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری