صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفتگوی زنده و اختصاصی پارک شهر با مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره شایعه انحراف عمدی آب ناشی از سیل اخیر در خوزستان برای حفظ تأسیسات نفتی و همچنین راهکار مقابله با تاثیر تحریم بر روی صنعت نفت ایران، با اجرای سیدحسین حسینی را بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری