صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بعضی ها دلشون بین تقویم گذشته ها گیر کرده.اما واقعیت این است که باید در حال زندگی کرد و و گذشته ها یادآوری خاطرات خوب و شیرین باشد. درست مثل دارچین که در حا حاضر با شما است اما خاطرات خوب گذشته را با شما مرور میکند.